Είσαι οδηγός ταξί;

Βρες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Είσαι επιβάτης;

Μάθε τα πάντα για τη λειτουργία του Taxibeat.

Μπορούν να δουλεύουν με τον ίδιο λογαριασμό δύο οδηγοί;

Last Updated: Feb 02, 2016 06:33PM
Ξεκάθαρα όχι!

Η εγγραφή ως οδηγός – συνεργάτης του Taxibeat και η εργασία με αυτό είναι αυστηρά προσωπική, και δεν μεταβιβάζεται ή επεκτείνεται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ως υπηρεσία, η μόνη υπόσχεση που δίνουμε στους επιβάτες, είναι ότι ο οδηγός που καλούν είναι ένας νόμιμος οδηγός ταξί ο οποίος μας έχει προσκομίσει τα έγγραφά του. Το να καλεί ένας επιβάτης τον Χ οδηγό και να εμφανίζεται ένα πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κάλεσε, άγνωστο σε εμάς, βάζει σε μεγάλο κίνδυνο τη φήμη της υπηρεσίας μας ως του πλέον ασφαλούς τρόπου μετακίνησης στην πόλη.

Για το λόγο αυτό, η όποια ετεροπροσωπία διαπιστώνεται θα οδηγεί σε οριστική και αμετάκλητη διακοπή συνεργασίας.


‹ Επιστροφή